Skip to content

Jornada esportiva

Es tracta d’una Jornada Esportiva organitzada pels estudiants de 2n de CAFE en el marc del seminari de Fonaments dels esports III. L’objectiu és planificar i dur a terme una activitat on la pràctica d’activitat física col·lectiva esdevé una competició recreativa entre grups d’estudiants de CAFE de tots els cursos. Cada any se celebra al voltant les dates de Sant Jordi a les instal·lacions de l’Hospitalet Nord, i a més de promoure les relacions interpersonals, també es vetlla per reforçar el sentiment de pertinença i identificació amb els estudis i la facultat.