Skip to content

Inserció laboral

  insercio

Segons els resultats de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), publicats a Universitat i treball a Catalunya 2017. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes per als estudis de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

– Som la universitat amb el millor índex de qualitat ocupacional (IQO) amb un 57% (*) 

– Som la universitat on els titulats de CAFE gaudeixen de la segona millor taxa d’ocupació a Catalunya (93,1%)

– Som els estudis de CAFE de Catalunya amb una taxa d’ocupació en menys de 3 mesos (83,2% )

– El 48% dels nostres graduats tenen un contracte de jornada completa  i el 69,3% tenen una remuneració igual o superior a 2.000 €.

– La valoració de la satisfacció amb el contingut de la feina és d’un 8,1 sobre 10.

– El nivell i adeqüació de la formació inicial dels nostres graduats en relació a les competències cognitives i instrumentals és el millor valorat de totes les universitats catalanes.

 

(*) L’IQO (índex de qualitat ocupacional) pren valors de 0 a 100 i es construeix a partir de quatre indicadors: contracte, satisfacció amb la feina, retribució i adequació. Com més elevats els valors, millor qualitat ocupacional (major estabilitat, satisfacció, retribució o adequació). IQO = f[( estabilitat + retribució + adequació) * satisfacció amb la feina