Skip to content

Professional practices

 

El grau en CAFE de la FPCEE Blanquerna atorga un paper fonamental a les pràctiques en el marc de la formació dels nostres estudiants. Aquesta estada, realitzada a tercer i a quart curs, permet l’articulació entre els coneixements teòrics i la realitat professional i, al mateix temps, afavoreix la inserció professional dels estudiants.

Amb un seguiment continuat per part del professorat del seminari del Pràcticum i del tutor/a de centre de pràctiques, l’estudiant esdevé l’eix d’aquest procés formatiu, incidint-se en aspectes com el coneixement de la futura professió, l’exercici professional amb actituds de responsabilitat, compromís i innovació, el disseny i desenvolupament  de programes d’intervenció o l’actuació des d’una perspectiva interdisciplinar.

La FPCEE Blanquerna disposa de convenis amb més de 600 organitzacions de prestigi i renom corresponents als diversos àmbits d’inserció professional del sector (rendiment, gestió, esport de base, salut, lleure, ensenyament).