Skip to content

Una metodologia singular

La metodologia Blanquerna et facilita les estratègies per ser un bon professional de l’activitat física i de l’esport, a través del treball en grups reduïts-seminaris, professorat en actiu i pràctiques obligatòries.

Comments are closed.