Skip to content

La pràctica esportiva

Les assignatures pràctiques del grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport Blanquerna-URL es duen a terme a les instal·lacions del complex esportiu de l’Hospitalet Nord-Eucagest.

Comments are closed.