Skip to content

Laboratori

PRESENTACIÓ

El laboratori de Ciències de la salut és un espai dedicat a la docència i a la recerca, ubicat a la primera planta (C1-06a) de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (URL). La superfície del laboratori és de 90 m2, on es poden realitzar classes teòric-pràctiques amb un aforament d’entre 30 i 40 alumnes.  

Per facilitar l’aprenentatge  dels alumnes en les diferents classes de Grau i Màster, el laboratori està equipat amb una pantalla de grans dimensions i alta definició per poder monitoritzar des de qualsevol ordinador de la sala. Tanmateix, la monitorització ofereix  la possibilitat de compartir amb els assistents els diferents passos a seguir quan s’utilitzen diferents instruments de mesura i els corresponents software.

En relació a la dualitat funcional del laboratori, cal destacar les diferents tipologies de proves que els alumnes duen a terme a nivell teòric-pràctic com proves d’esforç, estudi de la força en diferents angles, proves antropomètriques, registra de paràmetres de rendiment a temps real, entre d’altres. Aquesta metodologia permet posteriorment als estudiants analitzar i debatí sobre els diferents fenòmens analitzats. Per altra banda, com a laboratori de recerca disposa d’un equipament que permet la realització de mesures amb la precisió i el rigor necessaris per a la posterior publicació en revistes científiques d’impacte, tal com demostra el volum de publicacions científiques aportades des dels diferents grups de recerca. El fet de disposar d’un sistema d’anàlisi de senyals suficientment potent per connectar un elevat nombre  instruments perifèrics augmenta la versatilitat del sistema i fa que es puguin dur a terme multitud de mesures vàlides i fiables per als estudis científics imprescindibles en l’àmbit de la recerca universitària. El laboratori de Ciències de la Salut es troba en constant actualització per poder proveir tant en l’àmbit de l’educació com de la recerca dels últims instruments de mesura que s’utilitzen en l’àmbit de les ciències de l’esport. Actualment, es disposa de diferents instruments de mesura, entre ells cal destacar el sistema d’adquisició de dades Biopac MP-150, un cicloergòmetre Lode Excalibur Sport, plataforma de forces Kistler, plataformes de contactes, GPSportsEVO, el Fitlight Trainer i la politja inercial sensoritzada (encoder de rotació) Proinertial C1. Per consultar el llistat detallat feu clic al següent enllaç:

Llistat_instruments