Skip to content

Mostra d’Esports

La Mostra d’esports és un projecte d’Aprenentatge Servei que realitzen els estudiants de 1r del Grau en CAFE.

Es tracta que els estudiants, durant el primer semestre i, amb les matèries de Fonaments dels Esports I (Didàctica de la iniciació esportiva, atletisme, natació, judo i atletisme), on aprenen estratègies per al disseny i direcció d’activitats orientades a la iniciació esportiva, activaran aquests coneixements per, de forma cooperativa, dissenyar i organitzar activitats d’iniciació a aquests esports amb nens i nenes de Secundària de diferents centres educatius.

D’aquesta manera, amb una activitat totalment autèntica (amb nens i nenes de 12 a 16 anys) hauran de mobilitzar totes els coneixements adquirits per fer-se càrrec de la gestió i direcció complerta de l’activitat (organització dels grups, explicació, direcció de les activitats, correccions, motivació, avaluació, etc).

Amb dinàmiques com aquesta, que intentem fomentar al llarg dels estudis, els alumnes requereixen fer i mobilitzar una sèrie d’aprenentatges amb l’objectiu de donar un servei real a una escola, amb una activitat totalment professionalitzadora que ens ajudarà a aprendre i reflexionar sobre la práctica.

Aquest és només l’inici del que ens espera durant el Grau!