Skip to content

Aldara Arellano

“La metodologia d’ensenyament de Blanquerna, basada en la investigació, la realització de documents amb un alt nivell d’exigència en contingut i presentació, el treball en equip i l’exposició en públic, van ser les meves armes per seguir creixent i arribar a la direcció tècnica d’unes instal·lacions esportives.

Després d’un temps, vaig decidir que era difícil conciliar la meva vida laboral amb la vida familiar que em començava a plantejar. Gràcies al fet que a Blanquerna no tan sols t’especialitzes en un únic àmbit esportiu, actualment exerceixo de professora substituta a l’ensenyament públic i d’entrenadora personal, a la vegada que col·laboro en un programa contra l’obesitat infantil en els centres educatius del municipi on visc.

Actualment encara mantinc el contacte personal amb grans companys i professors de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.”

Directora tècnica d’instal·lacions esportives. mestra i professora d’educació física,  i entrenadora personal