Esquema d’un cervell humà amb unes àrees internes marcades de color verd.

Return to article.