Test implementació

Principi I: Proporcionar múltiples maneres de comprometre’s Les teves anotacions
Pauta 7: Proporcionar oportunitats per generar interès
7.1     Fomentar l’elecció individual i l’autonomia
7.2 Potenciar la rellevància, el valor i l’autenticitat de la informació i les activitats
7.3 Minimitzar les causes que generen inseguretat i les distraccions
Pauta 8: Donar opcions per mantenir l’esforç i la persistència
8.1 Ressaltar la importància dels objectius
8.2 Variar el nivell de dificultat dels recursos que s’ofereixen per aconseguir els reptes
8.3 Impulsar la col·laboració i la comunicació
8.4 Incrementar els comentaris per afavorir la motivació i l’esforç necessari per seguir aprenent
Pauta 9: Donar opcions d’autoregulació
9.1 Promoure expectatives i creences que fomentin la motivació
9.2 Facilitar estratègies i habilitats de superació i d’autoregulació emocional
9.3 Desenvolupar la reflexió en relació amb el propi progrés i l’autoavaluació
Principi II: Proporcionar múltiples maneres de representació Les teves anotacions
Pauta 1: Proporcionar diverses opcions per a la percepció
1.1 Oferir opcions que permetin personalitzar la presentació del contingut
1.2 Oferir alternatives a la informació auditiva
1.3 Oferir alternatives a la informació visual
Pauta 2: Oferir diverses opcions de llenguatge, expressions matemàtiques i símbols
2.1 Clarificar el vocabulari i els símbols
2.2 Explicar la sintaxi i l’estructura dels elements presentats
2.3 Proporcionar ajudes per interpretar el text, la notació matemàtica i els símbols
2.4 Promoure la comprensió dels continguts a través de diverses llengües i llenguatges
5.5 Proporcionar alternatives al text a través de diversos mitjans (imatge, vídeo, so…)
Pauta 3: Proporcionar opcions per a la comprensió
3.1 Activar els coneixements previs
3.2. Posar de relleu patrons, característiques fonamentals, idees principals i relacions entre idees
3.3 Guiar el processament d’informació, la visualització i la manipulació, proporcionant estratègies de pensament i d’acció
3.4 Potenciar la transferència i la generalització dels aprenentatges
Principi III: Proporcionar múltiples maneres per a l’acció i l’expressió Les teves anotacions
Pauta 4: Proporcionar diverses opcions per a la interacció física
4.1 Proporcionar diversos mètodes de resposta i navegació
4.2 Assegurar l’accessibilitat de les eines i les tecnologies de suport
Pauta 5: Oferir diverses opcions per a l’expressió i la comunicació
5.1 Utilitzar múltiples mitjans per garantir la comunicació
5.2 Utilitzar diverses eines per a la construcció i la composició
5.3 Oferir diversos nivells de suport per tal de desenvolupar la pràctica
Pauta 6: Proporcionar diverses opcions per a les funcions executives
6.1 Donar suport perquè l’alumne estableixi de manera realista els propis objectius
6.2 Ajudar en la planificació i el desenvolupament d’estratègies
6.3 Proporcionar recursos i estratègies per gestionar la informació
6.4 Oferir instruments per evidenciar el progrés i la capacitat per autoavaluar-se

Tornar a dalt