Informació pràctica

Aularis de la Facultat

Aularis de l’edifici Padilla
Aularis de Martí Codolar

Horaris dels serveis d’atenció a l’estudiant

Secretaria acadèmica i Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE)
Edifici Padilla: dilluns, dimarts, dijous, 10-12h  i 15-16.30h|dimecres, divendres, 12-15h
Martí Codolar: dimecres, 9-14h i 15-17h
Contacte:
Secretaria: bsalutsecre@blanquerna.edu
SIOE: bsalutsioeinfor@blanquerna.edu

Biblioteca
Edifici Padilla: dilluns a divendres, 8-21h | dissabtes, 8.30-14.30h
Martí Codolar: 
Contacte:  bsalutbib@blanquerna.url.edu

Departament de Relacions Internacionals
Martí Codolar: dilluns, 8.30-16h
Contacte: bSalutreinter@blanquerna.edu

Departament de Pràctiques
Martí Codolar: dimarts, 9-15h
Contacte:
Grau en Fisioteràpia: bsalutpracfis@blanquerna.edu
Grau en Infermeria: bsalutpracinf@blanquerna.edu
Grau en Nutrició Humana i Dietètica: bsalutpracnut@blanquerna.edu
Grau en Farmàcia: bsalutpracfarma@blanquerna.edu

Secretaria de vicedeganat de graus
Martí Codolar: dijous, 9-17h