Anna Milà: Disseny d’una Unitat de disfàgia en un CDIAP

En el treball es justifica la necessitat de la creació d’una unitat de disfàgia pediàtrica en un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç i, al mateix temps, s’explica com en seria una.

La recerca està recolzada per un marc teòric científic i d’investigació, que ens serviran com a base per argumentar la nostra hipòtesi, és a dir, la necessitat assistencial que hi ha en la societat catalana que els CDIAPs assumeixin el tractament dels pacients amb disfàgia infantil.