Elisabet Canals-Fortuny: Tipus d’administració de l’Índex d’Incapacitat Vocal-10 (VHI-10)

L’ànim d’aquest estudi és demostrar que el tipus d’administració de l’índex d’Incapacitat Vocal  (VHI-10) influeix i determina el resultat de la prova.

Per a aquest efecte s’ha estudiat una mostra de 146 pacients, dividits en dos grups, control i experimental, als quals se’ls ha administrat el VHI-10 pre-post tractament de dues maneres diferents: el primer grup de la manera convencional i el segon grup amb el test pre-tractament a la vista. D’ambdós grups s’ha analitzat el resultat test-retest. En els resultats obtinguts finalment no s’ha pogut concloure una diferència estadísticament significativa entre les puntuacions pre-post tractament però sí canvis notables en el tipus de resultats.