Col·laboració projecte solidari Radjem -Sàhara-

El Laayounne està situat al Sàhara Occidental, que s’estén per una zona majoritàriament desèrtica a la costa nord-occidental africana.

La pesca marítima ocupa el primer lloc en la economia regional, la zona també compta amb les mines de fosfats. La indústria de moment és un sector poc desenvolupat, i el turisme té un bon potencial.

La població es caracteritza per la seva joventut i la mitjana de fills és de 3’7 per dona. L’analfabetisme és baix comparat amb la resta del país, 51’9% entre les dones i el 29’9% en els homes. L’escolarització dels nens amb edats compreses entre els 7 i els 12 anys és relativament alt: 87’7% (83’2% nenes i 91’8%  nenes).

La població es divideix gairebé al 50% entre autòctons sahrauís i la població marroquina arribada als territoris des del 1976. El 85% de la població resideix en l’àmbit rural i el 15% l’urbà.

Conviuen la població autòctona sahrauí i la població marroquina arribada de tot el país amb un nivell econòmic molt precari que sobreviu  dels fosfats, artesania, comerç i ramaderia.

La passada Setmana Santa, un grup de logopedes van viatjar al Sàhara per col•laborar en un projecte solidari interdisciplinar. El projecte, coordinat per la professora del a Facultat de Salut Àngela Pallarés, contempla la necessitat d’organitzar l’atenció d’un col·lectiu molt nombrós d’infants amb diferents problemes de comunicació: sordeses severes i mitjanes, llavi leporí, paràlisi cerebral, problemes orafacials,…

Tot just hem iniciat la col·laboració, en properes edicions caldrà la incorporació dels estudiants de logopèdia Blanquerna, per tal de poder cobrir un més ampli ventall de necessitats.