Logopedes del CREDAC Barcelona presenten els protocols d’exploració a les alumnes de segon curs

Creda_090514_004

El passat divendres 9 de maig les Sres. Luisa Olloqui i Carme Casas, logopedes del CREDAC Pere Barnils, varen presentar els Protocols d’Exploració de Llenguatge Infantil a les alumnes que cursen el Mòdul: Trastorns i Exploració del Llenguatge Infantil.

Els Protocols es van desenvolupar entre els anys 2004-2010 per unificar criteris diagnòstics entre els diferents professionals que  treballen al CREDA (audioprotesistes, psicopedagogs, logopedes, etc.). Gràcies al treball desenvolupat, els logopedes que hi treballen disposen en l’actualitat d’una eina consensuada que permet la recollida de les dades evolutives més rellevants i de les característiques lingüístiques del nen en relació a la seva edat i al seu nivell d’escolaritat.

Les alumnes varen poder comprovar la necessitat d’explorar els nens en el seu context natural (l’escola) i de treballar, de manera conjunta, amb mestres i famílies.