Activitats de final de trimestre: El pacient amb afàsia i la seva logopeda

Per finalitzar l’assignatura Intervenció en els trastorns adquirits del llenguatge de tercer curs del Grau en Logopèdia, la professora Núria Duaso ha invitat a l’aula a dues persones que van patir un ictus amb afàsia.

La professora Duaso va ser la seva logopeda a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell i ha pogut explicar a la matèria tot el que cal saber per implementar un bon tractament logopèdic en aquests tipus de pacients. Però hi ha una mirada d’aquesta relació terapèutica que només la poden explicar els pacients… per aquest motiu han estat invitats en Raimon i en Jaume. Pacient afàsia seu logo_031214_008 per al blocEl seu relat de la vivència del tractament, la relació amb la logopeda, les pors inicials i els esforços continuats per recuperar una funció tan essencial en els humans com és el llenguatge… tot això va acostar les alumnes a la relació terapèutica des de la mirada del pacient.

Una sessió viscuda, vital, significativa i que l’alumnat recordarà per molts anys. Moltes gràcies Raimon i Francesc!

Taula rodona: “El pacient amb afàsia i el seu logopeda”

fotoAquest divendres, 29 de novembre, els estudiants de tercer de logopèdia han assistit a una taula rodona sobre la relació dels pacients amb afàsia amb el seu logopeda. La taula rodona ha estat organitzada per la professora Núria Duaso i ha estat acompanyada per tres persones que van patir un ictus amb afàsia. Es tracta d’en Raimon, en Jaume i en Francesc.

Al llarg de la sessió, les alumnes han conegut la situació anterior a l’ictus, les característiques de les lesions cerebrals i les conseqüències que van produir en el seu llenguatge i comunicació. Però sobre tot, han aprofundit en els aspectes relacionats amb la vivència del trastorn i les seves conseqüències en la vida quotidiana, en les limitacions que va suposar i en quins suports han hagut de buscar i generar per compensar aquestes limitacions. Els pacients han explicat les seves dificultats que anaven des de la deglució o la parla fins a la imatge de ser un malalt del cervell i que això és valorat per la societat de manera negativa. Han expressat la dificultat d’acceptar la nova situació. Un d’ells deia: “Ho entens, saps quines són les limitacions que tens i poses eines per afrontar-les, però sempre ets saps diferent i mai no tornarà a ser com abans”.

Les alumnes han pogut veure exemples de superació personal enfront la malaltia i han percebut com els pacients valoren el treball dels professionals en el seu procés de recuperació. Un els pacients destaca el paper del logopeda com a persona que escolta i que tolera les dificultats del malalt. La logopeda afavoreix la comunicació sense donar prioritat a la correcció formal. El pacient explica que els que no són logopedes el corregeixen constantment i no el deixen parlar. Han valorat la formació tècnica dels logopedes i el rigor en la feina però han prioritzat la capacitat empàtica i de comprensió.

Per a les alumnes de logopèdia, ha estat una sessió enriquidora, engrescadora i generadora d’un sentiment positiu envers la professió. La satisfacció i agraïment dels pacients cap a la seva logopeda provoca un orgull professional.

Ser logopeda és motiu de satisfacció!

Els AVC (accidents vasculars cerebrals) es presenten en edats cada vegada més joves

Un estudi publicat a The Lancet aquest mes de novembre informa que en els darrers vint anys els AVC han augmentat de manera important en persones entre els 20 a 64 anys.

La revista assenyala que els accidents cerebrovasculars són tradicionalment associats amb l’envelliment i són significativament més comuns en els ancians. L’estudi realitzat amb una recopilació de dades proporcionades per 119 països (58 d’ingressos alts i 61 de baixos i mitjans) mostra que el nombre d’accidents cerebrovasculars en persones de 20 a 64 anys ha augmentat en un 25% en els darrers 20 anys. De totes les persones que n’han patit, els menors de 65 anys han passat de suposar el 25% del total en l’any 1990 al 31% en l’any 2010.

Els autors informen que entre el 1990 i el 2010 el nombre d’AVC totals ha augmentat un 68% en tot el món. També manifesten que malgrat la mort per accident cerebrovascular es va reduir significativament (-37%) en els últims 20 anys als països desenvolupats, aquestes s’han incrementat en un 42 % ens els països en desenvolupament.

L’estudi assenyala que si la tendència actual continua, el nombre de morts es podria duplicar per a l’any 2030, així com el nombre persones que sobreviuen a l’accident cerebrovascular (de 33 milions en el 2010 a 70 milions en el 2030) i les discapacitats i patologies associades que poden passar de 102 milions a 200 milions.

La logopèdia té futur per ajudar a totes aquestes persones.

Nina Rodríguez: La intervenció en afàsies mitjançant les TIC: Valoració del programa FESKITS com eina de rehabilitació

La nostra recerca neix de la voluntat de buscar alternatives a la rehabilitació convencional, ja que, aquesta no sempre dóna resposta a totes les persones amb afàsia. Jara (2008) considera que “Les manifestacions de l’envelliment cognitiu dependran de l’estimulació que cada individu ha rebut al llarg de la seva vida”. Gaspar González (2008) president de l’Associació Nacional de Logopèdia Digital entén que les TICS s’han d’incloure a la nostre pràctica diària, sempre fent un ús racional d’elles i perseguint objectius terapèutics i no de caràcter lúdic. Navarro (2003) atribueix dos funcions bàsiques a allò que ell anomena tecnologies d’ajuda per a la rehabilitació del llenguatge i l’accés a la informació de l’entorn.

  • Serveixen de mitjà d’accés i ajuda a la comunicació.
  • Ser un mitjà per a la rehabilitació del llenguatge oral i escrit.

Al llarg de la literatura científica trobem diversos programes informàtics que van des de la comunicació alternativa i augmentativa fins a l’estimulació cognitiva. Dressler a l’any 1991 dissenya un programa basat en l’ordinador Macintosh  on treballa comprensió verbal, comprensió lectora, comprensió auditiva i denominació. La seva funció és que els pacients afàsics puguin practicar les seves habilitats lingüístiques sense necessitar l’ajut del professional. Les activitats estan basades en mostrar col·leccions d’objectes, dibuixos, fotografies, paraules o frases.

Continue reading

Darreres sessions monogràfiques del curs de retitulació

El curso de retitulación ha terminado y no hemos explicado cómo fueron las últimas sesiones monográficas.

Yves Castaing

Pudimos disfrutar de una clase dedicada a las relaciones entre la osteopatía y la logopedia. El Dr. Yves Castaing, osteópata francés que vive y trabaja en Barcelona, presentó las bases del trabajo osteopático y su incidencia en los trastornos de la comunicación. Pudimos ver cómo el trabajo interdisciplinario entre las dos disciplinas puede aportar grandes beneficios a nuestros pacientes, especialmente en las áreas de la voz y de la deglución.

 

F Diéguez

En otra sesión nos acompañó el Prof. Dr. Faustino Diéguez, de la Universidad de Barcelona. Impartió una clase dedicada a los trastornos adquiridos del lenguaje escrito en adultos. Centró su clase en las alexias y agrafias y finalmente expuso las influencias del bilingüismo en adultos.

 

 

 

Pacients afàsics conversen amb els alumnes de primer de Logopèdia

El dimecres 19 de desembre de 2012, van venir a la Facultat dues persones que havien patit accidents cerebrals i afàsia. Eren l’Olívia i en Jaume i van venir amb l’Esther Vallès, tutora de seminari de primer i logopeda a la Vall d’Hebron. Van conversar una bona estona amb els alumnes de primer i els van explicar què havia suposat per a ells la malaltia i la rehabilitació logopèdica.
Va ser una estona magnífica.
L’Olívia, en acabar, es va dirigir als alumnes i els va dir: “Teniu una gran professió, però, sobre tot, sigueu bons professionals” . Va ser una indicació clara i directa, hem de fer la nostra feina molt ben feta.

Pacients Vall Hebron des 12

Jornada de Logopèdia i Projectes solidaris

(resum aparegut al Full informatiu nº 51 del Col·legi de Logopedes de Catalunya)

El passat 18 de desembre es va realitzar a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna la Jornada “La logopèdia i el projectes solidaris internacionals”.

En aquesta jornada es van exposar un seguit de projectes de cooperació que s’han dut a terme a diversos lloc del món amb intervenció de logopedes. Continue reading