Presentació d’aplicacions per a infants amb autisme

Amb una aula plena d’estudiants, professors i professionals dedicats a l’educació especial i a la logopèdia, el passat 15 de maig es va realitzar, a la Facultat, una sessió de presentació d’aplicacions per a infants amb autisme i TEA. Es tractava d’aplicacions per a tablets que promouen el joc, la comunicació  el llenguatge.

F Sistach webLa sessió va iniciar-se amb una exposició per part del sr. Francesc Sistach en la que va situar les característiques dels dispositius i de les tipologies d’aplicacions disponibles tant les de lliure accés com les de pagament. Al final de la seva exposició, ens va presentar una aplicació de la seva creació, Happy Geese. Es tracta d’un atractiu joc de la oca, perfectament adaptable als interessos i capacitats dels infant.

J Martínez web

A continuació, el sr. Josep Martínez va presentar l’aplicació anomenada Baluh, que permet la generació i emissió d’expressions concatenades de veu a partir de seqüències de pictogrames. Vam poder comprovar la gran qualitat del sistema, la seva versatilitat  adaptabilitat a noves situacions comunicatives.

V Rodríguez web

Per finalitzar, el sr. Víctor Rodríguez, exalumne de logopèdia i psicologia de la facultat, va presentar l’aplicació Abaplanet. Derivada dels principis teòrics i d’intervenció de la Fundació Planeta Imaginario, es tracta d’una aplicació per a l’entrenament llenguatge receptiu i d’aparellament generalitzable que permet tenir en compte la velocitat d’aprenentatge de cada nen.

La sessió va respondre a les expectatives dels assistents i dels ponents i va posar de manifest les grans possibilitats dels dispositius portàtils tàctils i la necessitat de donar-los a conèixer i aprofundir en el seu ús en els contexts professionals i familiars. Pensem que en el futur, aquesta pot ser una proposta de formació per a professionals i estudiants de logopèdia i educació inclusiva.

Podeu veure tota la presentació en aquest link:

https://itunes.apple.com/es/itunes-u/aplicacions-per-tablets-comunicacio/id672314726?mt=10

Presentació d’aplicacions per a infants amb autisme

El proper 15 de maig de 2013, se celebrarà a la FPCEE Blanquerna una taula rodona amb la presentació de diverses aplicacions per a tablets destinades a infants amb autisme o TEA.

Pres App Autisme maig 2013

L’acte, organitzat pel Grau en Logopèdia, pretén donar a conèixer als estudiants i als professionals aquestes noves eines que faciliten als infants amb autisme l’accés al llenguatge, a la comunicació i al joc.