Els AVC (accidents vasculars cerebrals) es presenten en edats cada vegada més joves

Un estudi publicat a The Lancet aquest mes de novembre informa que en els darrers vint anys els AVC han augmentat de manera important en persones entre els 20 a 64 anys.

La revista assenyala que els accidents cerebrovasculars són tradicionalment associats amb l’envelliment i són significativament més comuns en els ancians. L’estudi realitzat amb una recopilació de dades proporcionades per 119 països (58 d’ingressos alts i 61 de baixos i mitjans) mostra que el nombre d’accidents cerebrovasculars en persones de 20 a 64 anys ha augmentat en un 25% en els darrers 20 anys. De totes les persones que n’han patit, els menors de 65 anys han passat de suposar el 25% del total en l’any 1990 al 31% en l’any 2010.

Els autors informen que entre el 1990 i el 2010 el nombre d’AVC totals ha augmentat un 68% en tot el món. També manifesten que malgrat la mort per accident cerebrovascular es va reduir significativament (-37%) en els últims 20 anys als països desenvolupats, aquestes s’han incrementat en un 42 % ens els països en desenvolupament.

L’estudi assenyala que si la tendència actual continua, el nombre de morts es podria duplicar per a l’any 2030, així com el nombre persones que sobreviuen a l’accident cerebrovascular (de 33 milions en el 2010 a 70 milions en el 2030) i les discapacitats i patologies associades que poden passar de 102 milions a 200 milions.

La logopèdia té futur per ajudar a totes aquestes persones.

La professora Núria Duaso participa a la Jornada d’actualització per a centres de pràctiques a Blanquerna: “Envelliment actiu i salut”

El divendres, 8 de març es va celebrar a l’auditori de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna una jornada d’actualització per als centres de pràctiques. En aquest acte es va tractar el tema de l'”Envelliment actiu i saludable” i hi van participar experts com Antoni Salvà, director de l’Institut de l’Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona, la dra. M. Jesús Cumellas, professora titular de la UAB,  M. Carmen Gárate, tècnica del programa de gent gran de la Direcció de Serveis a les Persones del districte de Sants-Montjuïc .

Núria Duaso 8 març 13

Núria Duaso 8 març 13

Volem destacar la participació de la professora Núria Duaso, docent del Grau en Logopèdia de la FPCEE, que va tractar el tema de la “Prevenció de les dificultats de comunicació i llenguatge en l’envelliment”. La seva intervenció va posar de relleu i en valor el paper del llenguatge en la qualitat de vida de les persones grans i la necessitat de preservar-lo.