Logopedes del CREDAC Barcelona presenten els protocols d’exploració a les alumnes de segon curs

Creda_090514_004

El passat divendres 9 de maig les Sres. Luisa Olloqui i Carme Casas, logopedes del CREDAC Pere Barnils, varen presentar els Protocols d’Exploració de Llenguatge Infantil a les alumnes que cursen el Mòdul: Trastorns i Exploració del Llenguatge Infantil.

Els Protocols es van desenvolupar entre els anys 2004-2010 per unificar criteris diagnòstics entre els diferents professionals que  treballen al CREDA (audioprotesistes, psicopedagogs, logopedes, etc.). Gràcies al treball desenvolupat, els logopedes que hi treballen disposen en l’actualitat d’una eina consensuada que permet la recollida de les dades evolutives més rellevants i de les característiques lingüístiques del nen en relació a la seva edat i al seu nivell d’escolaritat.

Les alumnes varen poder comprovar la necessitat d’explorar els nens en el seu context natural (l’escola) i de treballar, de manera conjunta, amb mestres i famílies.

Laia Sánchez: Aplicació i mesura de l’eficiència d’un programa de consciencia fonològica

La conciencia fonológica es una habilidad metalingüística que permite analizar y sintetizar de manera consciente los segmentos sonoros de la lengua (Jiménez y Ortiz, 2000). Las habilidades que forman la conciencia fonológica de los niños se encuentran en una complejidad continúa, de modo que van desde actividades menos complejas a  actividades más complejas. Hay varios estudios que han dado importancia a la relación existente entre esta habilidad y la lectura. La conciencia fonémica infantil que tienen los niños cuando comienzan su escolarización está estrechamente relacionada con el aprendizaje de la lectoescritura.

Continue reading

Víctor Acosta al Seminari de casos clínics

Víctor Acosta 2013

El catedràtic de la Universidad de La Laguna (Canarias), dr. Víctor Acosta ha impartit un monogràfic en el Curs de retitulació al Grau en logopèdia. Ha presentat les seves darreres recerques sobre el Trastorn Específic del Llenguatge que van més enllà, sense negar-la, de la visió ecològica escolar que fins ara presentava. Els alumnes han trobat en el professor Acosta un bon i aprofundit coneixement del trastorn i de la intervenció logopèdica que ha complementat les aportacions que anteriorment havien fet al curs la dra. Teresa Herrero i el professor Marc Monfort.

Presentació de Protocols d’Avaluació del Llenguatge Infantil als alumnes de segon

Proto_avaluació_llenguatge_160513_009 retall

El passat dijous 16 de maig, la sra. Lluïsa Olloqui i la sra. Carme Casas, logopedes del CREDA PERE BARNILS han conclòs les classes del mòdul Trastorns i Exploració de la Comunicació Infantil dels estudiants de segon de Logopèdia.

Al llarg de la xerrada han presentat els protocols d’avaluació creats pel grup de treball multidisciplinar sobre llenguatge del CREDA.  Els diferents grups de treball van ser creats al llarg del curs 2004-2005 amb l’objectiu d’elaborar diversos protocols per unificar criteris i cohesionar el treball dels diferents professionals.

Proto_avaluació_llenguatge_160513_025 retall

Els protocols cobreixen diferents aspectes a avaluar però destaquem,  i dins del Protocol Logopèdic,  la Guia de desenvolupament del llenguatge i  la Guia de signes d’alerta com a documents indispensables per a qualssevol logopeda interessat en el desenvolupament infantil.

De ben segur que les alumnes hauran quedat seduïdes pel  món de la sordesa i dels trastorns del llenguatge.

Marc Monfort visita la facultat

Els dies 8 i 9 de febrer vam gaudir de la companyia i la generositat d’en Marc Monfort en el curs de retitulació al Grau en Logopèdia. Va impartir un curs monogràfic sobre el treball logopèdic amb infants amb trastorn específic del llenguatge de tipus semàntic-pragmàtic.
Va suposar tot un luxe poder aprendre amb un dels millors especialistes en aquest àmbit.

Marc Monfort 1