Els AVC (accidents vasculars cerebrals) es presenten en edats cada vegada més joves

Un estudi publicat a The Lancet aquest mes de novembre informa que en els darrers vint anys els AVC han augmentat de manera important en persones entre els 20 a 64 anys.

La revista assenyala que els accidents cerebrovasculars són tradicionalment associats amb l’envelliment i són significativament més comuns en els ancians. L’estudi realitzat amb una recopilació de dades proporcionades per 119 països (58 d’ingressos alts i 61 de baixos i mitjans) mostra que el nombre d’accidents cerebrovasculars en persones de 20 a 64 anys ha augmentat en un 25% en els darrers 20 anys. De totes les persones que n’han patit, els menors de 65 anys han passat de suposar el 25% del total en l’any 1990 al 31% en l’any 2010.

Els autors informen que entre el 1990 i el 2010 el nombre d’AVC totals ha augmentat un 68% en tot el món. També manifesten que malgrat la mort per accident cerebrovascular es va reduir significativament (-37%) en els últims 20 anys als països desenvolupats, aquestes s’han incrementat en un 42 % ens els països en desenvolupament.

L’estudi assenyala que si la tendència actual continua, el nombre de morts es podria duplicar per a l’any 2030, així com el nombre persones que sobreviuen a l’accident cerebrovascular (de 33 milions en el 2010 a 70 milions en el 2030) i les discapacitats i patologies associades que poden passar de 102 milions a 200 milions.

La logopèdia té futur per ajudar a totes aquestes persones.

Jornada de Logopèdia i Projectes solidaris

(resum aparegut al Full informatiu nº 51 del Col·legi de Logopedes de Catalunya)

El passat 18 de desembre es va realitzar a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna la Jornada “La logopèdia i el projectes solidaris internacionals”.

En aquesta jornada es van exposar un seguit de projectes de cooperació que s’han dut a terme a diversos lloc del món amb intervenció de logopedes. Continue reading