Treballs de Final de Grau (TFG): Temes i estudiants 2015

Les alumnes de quart curs del grau en Logopèdia estan dedicant hores i esforç en la elaboració dels seus Treballs de Final de Grau. Alguns són experimentals, altres d’intervenció amb grups de població, n’hi ha de revisió bibliogràfica i de desenvolupament d’eines professionals.

Ara ja és un plaer veure els seus temes i conèixer els dissenys que han plantejat. En els propers mesos veurem resultats, protocols, mostres i conclusions. Cap a finals de maig podrem assistir a les presentacions públiques i, en algun cas, els veurem presentar-se en algun congrés de la professió. Tot un repte i una satisfacció per a l’alumnat i el professorat.

Aquests són els temes i autores dels TFG d’aquest curs en el Grau en Logopèdia de Blanquerna:

 • Anàlisi del protocol The Social Thinking Dynamic Assessment Protocol, com a eina per a la intervenció logopèdica en infants amb TEA – Cristina Aguilar
 • Dificultats de comprensió lectora en alumnat universitari – Norma Mas
 • L’alimentació i la hidratació en disfàgia: experiències i propostes  de millora qualitativa – Núria Argelich
 • Eficàcia dels programes d’estimulació primerenca en infants amb sordesa oralitzats. Revisió de la literatura científica – Alba Badell
 • La utilització de SAAC per a pacients amb afàsia – Laura López
 • Elaboració d’una guia per a famílies amb infants amb TEL – Anna Pelegrí
 • Dificultats pragmàtiques en infants. Proposta d’una lectura adaptada – Esther Quiroga
 • La influència del tinnitus sobre la qualitat de vida d’adults no sords. Adaptació d’un qüestionari – Sílvia Rodríguez
 • Relacions entre les alteracions en la morfologia orofacial i la funció articulatòria – Cristina Crespo
 • Hàbits orals lesius i la seva influència en les maloclusions i en els trastorns de la parla – Mónica Egea
 • Elaboració d’un Core Set per a pacients amb afàsia seguint la CIF de la OMS – Blanca Garcia i Alicia Grünig
 • Evolució qualitativa i quantitativa del Voice Range Profile en la muda vocal en funció de l’entrenament vocal – Mar Junyent
 • Variacions morfosintàctiques de nens bilingües amb TEL – Lorena Pérez
 • Necessitats i fites en el tractament de pacients afàsics – Cristina Prats
 • Relacions entre el reflux faringo-laringi i la veu en situacions d’estrès induït – Estel Ramírez