Skip to content

Alumni: vint-i-cinc anys de Psicologia a Blanquerna

Manel Noguera, Toni Chaves, Olga Bruna i Mercè Gimeno

Facultat de Psicologia, Ciències, de l’Educació i de l’Esport (FPCEE) Blanquerna-URL

La FPCEE Blanquerna-URL ha format professionals en l’àmbit de la psicologia des del 1991, any en què va iniciar els seus estudis la primera promoció de psicòlegs. Durant el curs 2016-2017 hem celebrat el vint-i-cinquè aniversari de l’inici dels estudis de Psicologia a Blanquerna, amb un total de vint-i-tres promocions graduades.

Per aquest motiu es van dur a terme diferents celebracions d’aquests vint-i-cinc anys de Psicologia a la nostra facultat. La primera d’aquestes va ser  el novembre del 2016, quan es va fer una trobada Alumni en què psicòlegs de les diferents promocions de graduats i el professorat de Psicologia van trobar-se i van compartir les seves experiències en el món professional al llarg d’aquests anys. També vam celebrar-ho amb els estudiants que estan cursant el grau a la nostra facultat; d’aquesta celebració en va sorgir un vídeo en el qual van participar els estudiants i el professorat dels diferents cursos del grau. La creació d’aquest Blog de psicologia també ha format part d’aquest aniversari i ofereix aportacions des dels diferents àmbits de la psicologia, donant resposta a preguntes diverses des del rigor científic, l’experiència professional i la innovació docent.

Els estudiants de la nostra facultat poden gaudir d’una formació que facilita les estratègies per ser un professional competent en el camp de la psicologia i especialitzar-se tant en l’àmbit de la salut com en el de l’educació o en el de les organitzacions. L’atenció personalitzada, els seminaris professionalitzadors, la docència impartida per professorat, que compagina la tasca docent amb l’activitat en el món professional i les pràctiques obligatòries en centres i institucions de reconegut prestigi, són els principals trets de qualitat que ens diferencien i ens apropen a les necessitats de la societat actual.

Cal destacar que els estudis de Psicologia a Blanquerna-URL lideren les dades d’inserció laboral. Els resultats del sisè estudi d’inserció laboral (2017) que implementa l’AQU Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) indiquen que els graduats i graduades en Psicologia a Blanquerna-URL obtenen un índex d’ocupació del 85,7 %. Aquesta dada atorga el lideratge en la inserció professional respecte de la resta d’universitats públiques i privades catalanes que imparteixen els estudis de Psicologia. Cal destacar, també, la puntuació més alta en l’índex de qualitat ocupacional (IQO), cosa que significa tenir els valors més elevats en els indicadors d’estabilitat contractual, en la satisfacció amb la feina, en la retribució i en l’adequació de les funcions professionals desenvolupades amb els estudis. Per a més informació, consulteu aquest enllaç AQU.

A més, un cop l’estudiant finalitza els seus estudis de grau i postgrau, el Gabinet de Promoció Professional (GPP) li facilita l’accés al món laboral. Aquest servei va néixer a finals del curs 1999-2000 en resposta a la necessitat de donar un nou impuls a la ja existent borsa de treball de la FPCEE Blanquerna-URL. Al llarg dels cursos posteriors el GPP ha continuat impulsant el seu projecte amb l’enfortiment de les actuacions de la borsa de treball, sempre tenint present la missió inicial encomanada d’afavorir la inserció laboral dels titulats, però també facilitant als estudiants la possibilitat d’accedir a feines parcials o temporals que els permetin fer una aproximació inicial al mercat laboral. Amb la voluntat d’oferir un servei més ampli als titulats, als estudiants i, per extensió, a tota la comunitat de la facultat, el GPP es va enfortir amb la creació d’altres àrees de suport a la borsa de treball:

―L’Orientació per al Desenvolupament Professional (ODP), destinada a orientar els estudiants en la seva trajectòria cap al futur professional, per implicar-los anticipadament en la realitat laboral per a la qual s’estan formant i per estimular la seva adscripció posterior com a alumni de la facultat.

―L’Observatori, que té la funció de realitzar estudis anuals d’inserció i de promoció dels nostres titulats, així com analitzar la informació de les demandes rebudes de les empreses i de les institucions, i establir comparacions estadístiques sobre l’ocupabilitat dels nostres titulats.

Amb la modificació dels plans d’estudi de grau i la incorporació de noves titulacions de màsters i postgraus, el GPP ha hagut de fer adaptacions per tal d’assegurar i mantenir al màxim unes taxes d’inserció laboral elevades, tal com acrediten les dades obtingudes dels estudis realitzats cada any per l’Observatori, malgrat la persistència de la crisi econòmica, inevitablement lligada a les fluctuacions del mercat laboral. A més d’incrementar el nombre d’estudis d’inserció sobre les noves titulacions, es fan estudis de promoció, de manera longitudinal i diferida en el temps (cinc anys després de la graduació), per conèixer la trajectòria professional dels nostres titulats durant aquest període. Les dades de l’última consulta implementada  indiquen que els titulats de la promoció 2010-2011, que van ser consultats el 2016, cinc anys després de la finalització dels seus estudis, obtenen un índex d’ocupació del 93,3 %. Convé afegir, també, que a partir de l’anàlisi de les funcions que realitzen s’observa que el 89,3 % de les persones treballa en responsabilitats directament connectades amb la diversitat de camps propis de la disciplina de psicologia.

Els estudis de promoció donen un valor afegit al nostre servei, ja que no és habitual en altres facultats realitzar aquest tipus d’anàlisi. Des del moment que van més enllà dels estudis d’inserció, permeten visualitzar una trajectòria més àmplia, lligada al desenvolupament professional de la persona i a l’evolució de cada especialitat. Alhora, el contacte renovat amb antics estudiants de la facultat, promogut des del GPP, ha permès recuperar la seva vinculació a la facultat i proporciona un escenari idoni per a la creació del servei Alumni.

No cal dir que Blanquerna aposta, com un element estratègic clau, per la creació d’una xarxa d’estudiants i titulats des del moment en què un alumne es matricula a una de les seves facultats, al llarg de la seva carrera universitària i després del seu pas per Blanquerna. En conseqüència, el setembre del 2014 es va impulsar el projecte Alumni amb la creació del Portal Alumni (http://alumni.blanquerna.edu/), un projecte compartit amb la Facultat de Ciències de la Comunicació i Relacions i Internacionals i la Facultat de Ciències de la Salut i que compta amb la presència de 4.470 alumni dels tres centres.

El Portal Alumni es configura com un espai virtual que es creà, d’una banda, per afavorir i potenciar la relació personal i professional del col·lectiu alumni amb les facultats respectives i amb el món professional i laboral i, de l’altra, per facilitar una plataforma als exalumnes de Blanquerna que els permeti contactar entre ells. El portal disposa d’un directori que permet la cerca de professionals i disposa també de les seccions de notícies, d’agenda i d’activitats, en les quals s’informa dels actes i de les novetats de Blanquerna adreçades als alumni. Així mateix, la plataforma permet fer la inscripció a la secció de borsa de treball a les persones interessades en la recerca de feina o en la millora professional.

Des d’Alumni es vol fomentar que els professionals dels diversos estudis de la facultat obtinguin una via de comunicació dels seus projectes i dels seus assoliments professionals. Per aquest motiu periòdicament s’elaboren els fulls Alumni de Psicologia, Educació, Esport i Logopèdia. En el supòsit dels estudis de Psicologia, els testimonis que han compartit la seva experiència i trajectòria professional constaten l’ampli espectre de sortides professionals que abasta la disciplina, des d’àmbits més arrelats com el clínic o de la salut, el social, l’assistencial, l’educatiu, l’organitzacional, el de la investigació i la recerca, fins a les aplicacions més emergents de la psicologia en el món del màrqueting o de l’art, entre d’altres.

Finalment, cal esmentar que el projecte Alumni manté una connexió directa amb la borsa de treball del Gabinet de Promoció Professional (GPP) per tal de reforçar el contacte entre ocupadors i graduats i, així, facilitar-los la inserció i la promoció professional. En definitiva i, en clau de síntesi, la celebració dels vint-i-cinc anys de Psicologia a la nostra facultat va simbolitzar el valor incalculable del capital humà de 3.181 persones titulades en Psicologia a Blanquerna. Sens dubte, vetllar per la construcció i la consolidació de sinergies permanents i positives entre els alumni i la universitat esdevé un repte estratègic prioritari, essencial i indefugible.

Comments are closed.