Skip to content

Coneix la professió

El psicòleg disposa de les competències professionals i està capacitat per a l’exercici de la professió en diferents àmbits d’especialització, com ara el clínic i el de la salut, l’educatiu i el d’organitzacions i recursos humans. Aquest professional té els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà, per tal de donar resposta a les demandes rebudes en diferents contextos i àmbits:

La psicologia de l’àmbit clínic i de la salut se centra en l’avaluació, el diagnòstic i la intervenció psicològica de les persones que pateixen algun trastorn mental o que experimenten un malestar.

La psicologia de les organitzacions i dels grups s’ocupa de l’estudi del comportament humà en aquests contextos.

La psicologia en l’àmbit educatiu estudia els processos que experimenten les persones en situacions d’ensenyament-aprenentatge.

L’especialització en cadascun d’aquests àmbits per a l’exercici professional com a psicòleg s’assoleix a partir de la formació en màsters universitaris corresponents als diferents camps de treball de la psicologia.

Les sortides professionals en psicologia són molt diverses, i les més rellevants són les següents:

• Psicologia clínica i de la salut

• Psicologia de l’educació

• Psicologia de les organitzacions i del treball

• Psicologia comunitària i jurídica

• Psicologia del cicle vital (infantil, joves, adults, gent gran)

• Activitat física i esport

• Mediació

• Assessorament i orientació psicològica en diferents àmbits

• Avaluació i intervenció psicològica en diferents àmbits

• Elaboració de programes d’intervenció

• Trànsit i seguretat viària

• Emergències i desastres

• Investigació

• Formació i docència